Raport Ja Pacjent!

  • Drukuj

 

                                                      

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”

i

Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób Ich Wspierających

 

 

Ja Pacjent!

Perspektywa Organizacji Pacjenckich na  Stan Opieki Reumatologicznej w Polsce

 

Głównym celem Raportu jest zaprezentowanie stanu opieki reumatologicznej w Polsce z perspektywy Pacjentów. Ustalenia prezentowane w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych zgromadzonych w 2013 roku przez stowarzyszenia „3majmy się razem” i Stowarzyszenie Chorych na ZZSK.

Autorzy Raportu uznali, że ujęcie podejmowanej problematyki z perspektywy Pacjentów tworzy dotąd mało eksponowany kontekst do rozważań na temat stanu opieki reumatologicznej w Polsce. Pacjenci często są traktowani w marginalny sposób jako partnerzy administracji publicznej i lekarzy w procesie podejmowania decyzji, dotyczących przyszłych zmian organizacyjnych w reumatologii. Proces zmian i usprawnień należy jednak wprowadzać w mechanizmie dialogu społecznego, z udziałem organizacji pacjenckich jako równorzędnego merytorycznego partnera administracji publicznej i środowisk lekarskich. Pacjenci powinni być traktowani jak eksperci w zakresie systemu ochrony zdrowia, ponieważ oni się w tym systemie leczą! Znają więc system, a przez to również jego ograniczenia, często lepiej niż zewnętrzni eksperci, którzy z tego systemu nie korzystają.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie dotrze do szerokiego grona odbiorców: do Pacjentów i ich Rodzin, do środowiska lekarzy, ekspertów badających stan opieki zdrowotnej, ale także do mediów zainteresowanych ważnymi problemami społecznymi w Polsce, do których bez wątpienia należy kwestia opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby reumatyczne. Jest to o tyle istotne, że bez odpowiedniego nagłośnienia tej problematyki nie jest możliwe aktywne działanie na rzecz podnoszenia efektywności, jak i jakości opieki reumatologicznej w Polsce.

 


Kliknij aby pobrać raport...


Materiały dotyczące raportu:

Napisali o raporcie:

Materiały wideo o raporcie: