Kalendarium

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia powstała w 2006 podczas spotkań chorych samodzielnie walczących o dostęp do nowoczesnego leczenia ZZSK. Oparta była ona na założeniu wykorzystania własnych doświadczeń dla dobra innych chorych na ZZSK i zwiększenia efektywności działań poprzez zrzeszenie się w organizacji. Głównymi problemami były: brak nowoczesnego leczenia ZZSK, brak dostępności do leczenia biologicznego oraz brak organizacji zrzeszających chorych z ZZSK i reprezentującej to środowisko. Po wywalczeniu przyjęcia programu lekowego dla ZZSK, obecnie naszym głównym celem jest zwiększenie dostępności tego leczenia dla pacjentów oraz wyprowadzenie terapii biologicznej ze szpitali do aptek za opłatą ryczałtową. Oczywiście nie rezygnujemy z innych działań i inicjatyw, które uważamy  za  ważne dla naszego środowiska.

Cele Stowarzyszenia:

•    walka o nowoczesne leczenie dla  jak najszerszej grupy chorych,
•    popularyzacja wiedzy o ZZSK,
•    zintegrowanie środowiska chorych,
•    edukacja prawna chorych,
•    wpływ na kształtowanie prawa i  praktykę jego stosowania w  ochronie zdrowia.

Kalendarium zostało podzielone na dwa działy:

Działalność bieżąca

Działalność dotychczasowa