Kim my jesteśmy?

Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób ich Wspierających powstało we Wrocławiu z inicjatywy osób borykających się z tym schorzeniem. Jesteśmy organizacją non-profit i opieramy swoją działalność na pracy wolontariuszy/ochotników oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz ludzi chorych.


Vlado / FreeDigitalPhotos.net

Większość z nas była diagnozowana przez wiele lat, leczona na różne inne przypadłości, a po uzyskaniu właściwej diagnozy, właściwie pozostawiona bez wsparcia.

Dla młodych ludzi, szczególnie z mniejszych miejscowości, ta diagnoza brzmi często jak wyrok. Lekarze niewiele o wiedzą o tej chorobie, a do specjalistów reumatologów i rehabilitantów jest ciężki dostęp.

My nie leczymy, ale edukujemy, wspieramy i walczymy o równy dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny i farmakologii.

Wszyscy mamy głębokie pokłady empatii, bo wiemy jak ZZSK boli i jak utrudnia codzienność. Wiemy także jak traktuje nas system opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych.

Jest nas coraz więcej. Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje już całą Polskę. Razem stanowimy silną grupę lobbującą o godne leczenie i życie nie tylko ZZtowców i ich rodzin, ale także innych chorych, głównie na schorzenia reumatyczne.

Dajemy przykład i nadzieję, że z ZZSK można żyć, pracować i spełniać marzenia.

Nasze Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru KRS pod numerem 0000259494.

Zachęcamy do przeczytania w naszym kalendarium co już zrobiliśmy.

Zapraszamy do dołączenia do nas! Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i wysłać na adres korespondencyjny Stowarzyszenia.