Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 1. Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Par. 1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie chorych na ZZSK i osób ich wspierających, zrzesza osoby ze schorzeniem reumatycznym jakim jest Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa oraz osoby pragnące nieść im pomoc.

Par. 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Par. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Wrocław.

Par. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków oraz może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych.

Par. 5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci .

Par. 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych, o podobnych celach działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

Par. 7

Stowarzyszenie może powoływać oddziały i koła na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu.